Zastosowanie w innych sektorach

Od przemysłu stoczniowego po grafikę, od obróbki cieplnej metali po galwanizację - dowiedz się, w jakich sektorach systemy IMAS AEROMECCANICA oczyszczają powietrze

Branże / Zastosowanie w innych sektorach

Wszystkie Filtry, Oczyszczacze i Akcesoria, które IMAS AEROMECCANICA realizuje w celu redukcji emisji zanieczyszczających wytwarzanych w różnych fazach pracy, znajdują szerokie zastosowanie w następujących procesach:
Odlewanie wtryskowe, piece, piece do wytapiania, odgazowywanie, odlewanie z wytrząsaniem w ziemi, spawanie i spawanie punktowe, cięcie termiczne, szlifowanie, obróbka metali, czyszczenie, gratowanie, piaskowanie, metalizacja i polerowanie, ostrzenie narzędzi, toczenie/frezowanie, obróbka obwiedni, szlifowanie, tłoczenie, wykrawanie, cięcie, recykling, grafika, zakłady chemiczne, obróbka polimerów, obróbka cieplna metali, galwanizacja, lakiernictwo.

Zastosowania w innych dziedzinach

IMAS AEROMECCANICA jest również obecna w branży spożywczej, dzięki licznym produktom mającym zastosowanie w filtracji różnych rodzajów zanieczyszczeń.

Okapy pochłaniające produkowane przez IMAS AEROMECCANICA pozwalają na przechwytywanie pyłów występujących w wielu procesach produkcyjnych w sektorze spożywczym, takich jak suche pyły pochodzące z mieszania składników, które mogą być następnie filtrowane zgodnie z różnymi wymaganiami dotyczącymi prędkości przerobu oraz wymiarów cząstek przez odpylacze serii M , F, D i DC, a także kompaktowe odpylacze serii CC i CO.

Branże, które wymagają coraz nowszych specjalistycznej rozwiązań, to branża papiernicza, opakowań tekturowych, włókiennicza i oraz obróbki tych materiałów, które na etapie przetwarzania generują skrawki i szczątkowy pył. Z naszymi Odpylaczami z Serii M23-M30 dzięki systemowi Venturi jesteśmy w stanie poradzić sobie z krytycznymi problemami, które mogą pojawić się w instalacjach oczyszczającyh materiały włókniste i pyły o różnej granulometrii, powstające na etapach przetwarzania.

Asortyment produktów do odciągu i filtracji IMAS AEROMECCANICA pozwala nam dostarczać rozwiązania techniczne odpowiednie również dla branży kosmetycznej.

Odpylacze serii D, CO, CC, F, DC i M pozwalają na filtrację zanieczyszczeń powstających w procesach produkcji kosmetyków, w których powstają odpady pyliste, natomiast filtry z węglem aktywnym serii CARBOCUBO są idealne do redukcji LZO (lotne związki organiczne) zawarte w farbach, lakierach itp.

Dzięki doświadczeniu zdobytemu w danej branży w ciągu ponad 49 lat działalności, IMAS AEROMECCANIC Srl jest w stanie zaoferować zarówno suche rozwiązania z rękawowymi systemami redukcji emisji (D, M-23, M-30), jak i rozwiązania z chłodziarkami szokowymi mokre (SCRUBBER, HT)

Produkty IMAS AEROMECCANICA dla sektora graficznego pozwalają nam zaspokoić najróżniejsze potrzeby w zakresie aspiracji i filtracji.

Okapy i obudowy pochłaniające IMAS AEROMECCANICA, zarówno w wersji standardowej, jak i w wersji specjalnej, pozwalają na pochłanianie zanieczyszczeń, takich jak opary formierskie czy pyły powstające podczas cięcia, a filtry odpylające (np. M, D i DC) pozwalają na ich filtrację. Filtry z serii CARBOCUBO umożliwiają filtrację zanieczyszczeń z obecnością LZO i COV (złożonych lotnych związków organicznych), np. pochodzących z wysychania tuszu.

Dzięki zdobytemu przez lata doświadczeniu i wiedzy technicznej firma IMAS AEROMECCANICA opracowała najlepsze rozwiązania w zakresie separacji i filtracji zanieczyszczeń pochodzących z procesów chemicznych stosowanych w takich działaniach produkcyjnych jak przemysł chemiczny, petrochemiczny, farmaceutyczny, rafinerie, spalarnie/instalacje do produkcji energii z odpadów, biogazownie, elektrownie, cementownie, odlewnie, huty, papiernie, przemysł aluminiowy, nawozy i pestycydy.

W zależności od potrzeb klienta projektujemy i wykonujemy odpowiednio dostosowane rozwiązanie w zależności od substancji (stałych, ciekłych, gazowych), które muszą być usunięte z powietrza, w szczególności nasze systemy służą do: Usuwania gazów kwaśnych, takich jak: „siarkowodór (H2S), kwas fluorowodorowy (HF), kwas solny (HCl), cyjanowodór (HCN);

 • Usuwanie gazów kwaśnych, takich jak siarkowodór (H2S), fluorowodór (HF), kwas solny (HCl), cyjanowodór (HCN);
 • Usuwanie lotnych substancji organicznych poprzez procesy absorpcji/adsorpcji;
 • Usuwanie substancji zapachowych, takich jak związki siarki, tiole (merkaptany), aminy, lotne kwasy tłuszczowe itp.;
 • Odzysk rozpuszczalników;
 • Separacja niebezpiecznych pyłów o wysokim ryzyku pożaru i wybuchu gazu;

Szeroka gama rozwiązań IMAS AEROMECCANICA obejmuje w szczególności odpylacze mokre (HT), wieże myjące, płuczki, filtry z węglem aktywnym (CARBOCUBO, CARBO-DUST).

Dzięki doświadczeniu zdobytemu od ponad 49 lat IMAS AEROMECCANICA oferuje najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne w zakresie odciągu i filtracji zanieczyszczeń z przetwórstwa polimerów. Szeroka gama dostępnych produktów jest w stanie zaspokoić różne potrzeby wynikające z procesów takich jak:

 • Termoformowanie
 • Formowanie (przez kompresję, wtrysk itp.)
 • Pokrywanie
 • Suszenie
 • Mieszanie

Procesy te mogą powodować powstawanie wielu różnych zanieczyszczeń w zależności od wyjściowego tworzywa sztucznego i dodatków stosowanych podczas samego przetwarzania. IMAS AEROMECCANICA dostarcza filtry z układami redukcji z wodą (HT), workami (FO), świecami koalescencyjnymi (OIL, OILJET, OILMATIC) lub kombinowanymi (FCG, FCGI) wszystko w zależności od potrzeb klienta, które należy każdorazowo ocenić, aby zapewnić jak najbardziej odpowiednie rozwiązanie.

Od 1975 roku naszym celem jest przyczynianie się do poprawy jakości pracy i wpływu produkcji przemysłowej na środowisko, oferując usługi, które sprawiają, że

IMAS AEROMECCANICA dostarcza rozwiązania stacjonarne (kompletne systemy) lub mobilne (kompaktowe jednostki kołowe) dostosowane do specyficznych potrzeb dla różnych operacji w sektorze stoczniowym:

 • Odciąg i filtracja pyłów z procesów wyposażania łodzi;
 • Odciąg i filtracja LZO za pomocą filtrów z węglem aktywnym z operacji lakierniczych, przygotowawczych prac lakierniczych;
 • Odciąg i filtracja pyłów ze szlifowania / cięcia / wykańczania materiałów kompozytowych;
 • Odciąg i filtracja dymów i pyłów podczas prac spawalniczych, przygotowawczych i wykończeniowych metali;
 • Odciąg i filtracja pyłów i wiórów z procesów stolarskich;
 • Piece do wypalania/stabilizacji żywic epoksydowych;
 • Systemy odciągowe i filtracyjne dla odlewni ciśnieniowych aluminium i jego stopów;
 • Systemy odciągowe i filtracyjne mgieł olejowych/aerozolowych z obróbki mechanicznej.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w dziedzinie filtracji firma IMAS AEROMECCANICA opracowała różnorodne rozwiązania do oczyszczania każdego rodzaju szkodliwych emisji, które powstają podczas procesów recyklingu i odzysku odpadów. Biorąc pod uwagę dużą liczbę i różnorodność substancji zanieczyszczających, które mogą być wytwarzane, IMAS AEROMECCANICA projektuje i produkuje kompletne i specyficzne instalacje wykorzystujące systemy redukcji emisji zarówno na sucho jak i na mokro..

Dzięki gamie odpylaczy serii SEP, DC, M-23, M-30 jesteśmy w stanie zredukować stężenie pyłów powstających z działalności:

 • Recycling miejskich odpadów stałych;
 • Obsługa i rozdrabnianie odpadów specjalnych (zużyte opony), zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE), kable, materiały żelazne i nieżelazne);
 • Obróbka i produkcja Opału z odpadów;

Jesteśmy również w stanie ograniczyć i zredukować emisje zapachowe i emisje lotnych związków organicznych (LZO) dzięki wieżom płuczkowym na mokro (SCRUBBER) lub jednostkom filtrującym z węglem aktywnym z naszej serii CARBO-CUBO.

W tej branży nasza firma może pochwalić się doświadczeniem w realizacji systemów redukcji oparów i aerozoli pochodzących z procesów hartowania, odpuszczania, nawęglania, azotowania.

Dzięki naszej ofercie filtrów model OILJET jesteśmy w stanie zapewnić optymalne rozwiązanie dla utylizacji produkowanych emisji, także dzięki systemowi czyszczenia z wstecznymi strumieniami powietrza do oczyszczania mediów filtracyjnych z wszelkich pyłów i/lub krzemianów.

IMAS AEROMECCANICA zajmuje się również badaniami, projektowaniem i budową systemów zbiorczych, takich jak okapy, leje zsypowe i inne, przez które zanieczyszczenia są zbierane i transportowane do filtra, zapewniając odpowiedni przerób zarówno na początku odciągu, jak i wzdłuż struktury doprowadzającej do filtra w celu zapewnienia spersonalizowanego systemu redukcji emisji o wysokiej jakości.

Ostatnie nowości


Systemy odciągu i oczyszczania powietrza

Dust extraction and air cleaning systems

Nasze urządzenia, certyfikowane i produkowane 100% w naszych zakładach oczyszczają powietrze i chronią środowisko regulując emisję zanieczyszczeń do atmosfery, we Włoszech i na całym świecie.


Skontaktuj się z nami po informacje

Jeden z naszych reprezentantów chętnie ci pomoże.